El Maresme concentra gran part de l’ecosistema tèxtil català amb bona part de la indústria, serveis de transferència tecnològica amb Eurecat i Escola tècnica de Canet de Mar, i el Tecnocampus com a parc tecnològic on empresa i universitat van de la mà.

Aquest ecosistema es tradueix en un veritable Hub d’innovació en el tèxtil amb clara vocació de futur i enfocament internacional.

Com ho fem?

 • Impulsant l’emprenedoria i la incubació de projectes vinculats a la innovació i la tecnologia d’aplicació en l’àmbit tèxtil.
 • Enfortint tecnològicament a la industria
  • Impulsant la transferència tecnològica cap a la industria
  • Incrementant l’eficiència , la rendibilitat i la sostenibilitat dels processos productius
 • Apropant la recerca i la innovació cap a les necessitats del mercat.
 • Facilitant el matching entre talent i industria, apostant per la formació especialitzada.
 • Impulsant la competitivitat empresarial amb el suport a la internacionalització de les empreses
 • Captant demanda productiva que dinamitzi el tallers i petites empreses del territori: cooperatextil
 • Difonent coneixement i creant comunitat

Objectius

 • Compartir experiència i coneixement d’alt valor afegit
 • Enfortir tecnològicament a la indústria
 • Impulsar la transferència de tecnologia cap a la indústria
 • Incrementar l’eficiència, la rendibilitat i la sostenibilitat dels processos productius
 • Apropar recerca i innovació cap a les necessitats del mercat
 • Facilitar el matching entre Indústria i talent
 • Millorar l’accés a fonts de finançament