D’acord amb els criteris establerts a les bases i la deliberació feta pel comitè tècnic intern, els projectes finalistes són:

Categoria Idea: Projecte                                                                                        Nom emprenedor
Sensorial Processing Tex Victor Orlach, Oriol Pujol
Udesign Alfons Echegaray, Manuel Higueras, Diana De Maria Gar, Susana
Ramírez, Stephanie Cano, Álvaro Limones, Francisco Ortega, Nahomi Carpio
Cocoro   Clara Guasch, Laida Memba, Eva Polío, Cristina Torres
Categoria Startup: Projecte                        Nom emprenedor
Uttopy Inés Echevarria, Cristina Fernández
Sheekr Xavier Martí , Xavier Marta ,Magi Sanchon
Yumehub   Patricia Jordà, Mercè Saperas, Toni Massó

Primera Edició dels Premis Reimagine Textile a les millors iniciatives empresarials en l’àmbit de la innovació tèxtil

Presentem la primera edició dels Premis Reimagine Textile adreçats a emprenedor/es amb idees de negoci relacionades amb la tecnologia i la innovació tèxtil i a empreses de recent creació. L’objectiu d’aquest guardó és promoure la iniciativa empresarial dins d’aquest àmbit, mitjançant el suport econòmic, logístic i d’acceleració dels nous projectes empresarials.

El termini per presentar candidatures ha finalitzat


Premi a la Millor idea de negoci

CHAPA Idea

Aquesta modalitat premiarà emprenedors/es -de manera individual o col·lectiva-, i empreses tradicionals consolidades constituïdes abans de l’1 de gener de 2015, que comptin amb una idea de negoci relacionada amb la tecnologia i la innovació en el sector tèxtil i de la moda, i que tinguin intenció de posar-la al mercat.

Premi a la Millor start-up

CHAPA Start-up

Empreses relacionades amb la tecnologia i la innovació en el tèxtil i la moda que hagin iniciat la seva activitat des de l’1 de gener de 2015 i que continuïn actives. S’entendrà com a data d’inici d’activitat la que consti com a data d’alta a la declaració censal d’Hisenda de l’activitat principal de l’empresa participant.

Organitza:

logo-tecnocampus
ajuntament-mataro
logo_eurecat
asegema
REQUISITS1

Requisits de participació

Condicions comuns a les dues categories:

Tots els projectes hauran de ser innovadors i/o tecnològics i amb aplicació en l’àmbit tèxtil. Es consideren els següents tipus d’innovació i tecnologia:

 1.  Idees de negoci o start-ups que innovin en els teixits, en el procés de fabricació, maquinària, distribució, comercialització o mètode organitzatiu empresarial de productes tèxtils i confecció d’aplicabilitat en qualsevol sector (salut, moda, automoció, etc). Totes aquestes innovacions han d’implicar canvis significatius en les tècniques, materials i/o programes informàtics, etc, i han de suposar una avantatge competitiva en el mercat.
 2.  Idees de negoci o start-ups que, incorporant disseny, creïn nous productes en l’àmbit tèxtil i de la confecció que siguin disruptius o d’ús no existent al mercat i generadors de valor afegit.

Requisits específics per cada per cada categoria:


- Els projectes de la Categoria Reimagine Textile a la Millor idea empresarial han de ser proposats per persones físiques o jurídiques descrites a l’article 2, que tinguin la intenció d’iniciar l’activitat empresarial a Catalunya del projecte presentat ens els següents 6 mesos de l’atorgament d’aquests premis.

- Els projectes de la Categoria Reimagine Textile a la Millor Start-up han d’haver iniciat la seva activitat a partir de l’1 de gener de 2015 i continuar actives.

PREMIS1

Premis


La classificació final dels premis es donarà a conèixer el dia 11 de juliol de 2017, en l’acte que tindrà lloc al TecnoCampus.


Categoria Reimagine Textile a la Millor idea empresarial

1r. classificat

 • Bonificació del 100% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte
 • Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 25% de la part del projecte realitzada per Eurecat.
 • Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a mida.
 • Bonificació del 100% de l’ús d’un espai de pre-incubació en règim de coworking per tal de desenvolupar el projecte empresarial durant 6 mesos al Tecnocampus.
 • Constituïda l’empresa, dotació d’un premi en metàl·lic de tres mil euros (3.000 euros), bonificació del 50% d’un espai a la incubadora del TecnoCampus durant 6 mesos i bonificació del 100% d’un any de quota com a soci d’ASEGEMA.
 • Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació.

2n. Classificat

 • Bonificació del 50% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte.
 • Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 15% de la part del projecte realitzada per Eurecat.
 • Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a mida
 • Bonificació del 100% de l’ús d’un espai de pre-incubació en règim de coworking per desenvolupar el projecte empresarial durant 6 mesos al Tecnocampus
 • Constituïda l’empresa, bonificació del 50% d’un espai a la incubadora del TecnoCampus durant 6 mesos i bonificació del 100% d’un any de quota com a soci d’ASEGEMA.

Categoria Reimagine Textile a la Millor startup

1r. classificat

 • Dotat amb un premi en metàl·lic de cinc mil euros (5.000€)
 • Bonificació del 100% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte
 • Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 25% de la part del projecte realitzada per Eurecat.
 • Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a mida
 • 50% de bonificació, durant un any, de l’estada a la incubadora o centre empresarial del TecnoCampus
 • Bonificació del 100% d’un any de quota com a soci d’ASEGEMA
 • Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació

2n. classificat

 • Dotat amb un premi en metàl·lic de tres mil euros (3.000€)
 • Bonificació del 50% del cost de l’Estudi de viabilitat tècnica del producte.
 • Suport en la realització del projecte innovador en forma de cofinançament del 15% de la part del projecte realitzada per Eurecat.
 • 50% de bonificació, durant un any, de l’estada a la incubadora o centre empresarial del TecnoCampus
 • Bonificació del 100% en un Programa de mentoratge i acompanyament empresarial a mida
 • Bonificació del 100% d’un any de quota com a soci d’ASEGEMA
 • Suport en la promoció i presència a mitjans de comunicació.
INSCRIPCIONS1

Què necessites per presentar el teu projecte?


La documentació requerida per participar-hi és la següent:


Categoria Reimagine Textile a la Millor idea empresarial

a) sol·licitud de participació

b) fotocòpia del DNI del representant/s del projecte

c) resum executiu: els concursants hauran de desenvolupar un resum executiu d’una extensió màxima de 5 fulls amb grandària lletra mínima 11. Quedaran desqualificats projectes que presentin un resum executiu de més extensió. Per elaborar aquest document, els participants comptaran amb l’assessorament del personal tècnic de l’Àrea d’Empresa de Tecnocampus.

d) vídeo de presentació del projecte d’una durada màxima de 3 minuts.

I, en el cas de ser una persona jurídica, també:

e) fotocòpia del CIF de l’empresa

f) còpia de l’alta censal model 036/037

g) declaració efectuada pel representant legal, respecte d’estar al corrent del pagament dels impostos estatals i de quotes de la Seguretat Social, essent que, per al cas que resultés guanyadora del premi, caldrà l’aportació dels corresponents certificats positius per manca de deutes emesos per la Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

Categoria Reimagine Textile a la millor start-up

a) sol·licitud de participació

b) fotocòpia del DNI del representant de l’empresa

c) fotocòpia del CIF de l’empresa

d) còpia de l’alta censal model 036/037

e) resum executiu: els concursants hauran de desenvolupar un resum executiu d’una extensió màxima de 5 fulls amb grandària lletra mínima 11. Quedaran desqualificats projectes que presentin un resum executiu de més extensió. Per elaborar aquest document, els participants comptaran amb l’assessorament del personal tècnic de l’Àrea d’Empresa de Tecnocampus.

f) vídeo de presentació del projecte d’una durada màxima de 3 minuts.

g) declaració efectuada pel representant legal, respecte d’estar al corrent del pagament dels impostos estatals i de quotes de la Seguretat Social, essent que, per al cas que resultés guanyadora del premi, caldrà l’aportació dels corresponents certificats positius per manca de deutes emesos per la Seguretat Social i l’Agència Estatal d’Administració Tributària.

INSCRIPCIONS2

Com, quan i on presentar-lo


El termini de presentació de la sol·licitud per a ambdues candidatures finalitzarà el 15 de juny de 2017, a les 15h.

Hauràs de presentar sol·licituds de participació i la documentació requerida, a partir de l’endemà de la publicació d’aquestes bases al BOPB, al registre de la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme. Pots fer-ho:

 • En mà a l’Av. Ernest Lluch, 32, Torre TCM2, 08302 Mataró (instància signada + memòria USB que contingui tota la documentació i vídeo).
 • O per e-mail a premis@reimaginetextile.com, tenint present de lliurar el resum executiu en pdf i el vídeo en format .avi o .mpg

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres a premis@reimaginetextile.com o al telèfon 931 69 65 02

Formulari de sol·licitud  Descarregar
Resum Executiu Descarregar
REQUISITS2

Criteris de selecció


Per a la valoració dels projectes es tindran en compte els següents criteris de selecció:

Producte o servei innovador  Valoració
Elements diferencials del producte o servei Fins a 5 punts
Incorporació d’elements innovadors i millores tecnològiques Fins a 5 punts
Dimensió del mercat.
Model de negoci i viabilitat econòmica i financera del projecte Fins a 5 punts
L’efecte emprenedor. En aquest criteri es valorarà la capacitat de generació de llocs de treball i com a dinamitzador de l’activitat econòmica al territori Fins a 5 punts
Equip promotor
Coneixements tècnics i de gestió de l’equip emprenedor Fins a 5 punts
Habilitats comunicatives, en base a la presentació oral del projecte Fins a 5 punts
REQUISITS3

Comitè Avaluador


El Comitè Avaluador estarà integrat per representants de les entitats promotores dels premis:

– Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme
– Eurecat
– ASEGEMA

ORGANITZADORS (1)

La primera edició dels Premis reimagine Textile a les millors iniciatives empresarials en l’àmbit de la innovació en tèxtil, estan organitzats per la Fundació TecnoCampus Mataró-Maresme, l’Ajuntament de Mataró, EURECAT i ASEGEMA, i compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, i la col·laboració de la Diputació de Barcelona, ACCIÓ, AEI Tèxtils, Escola de Disseny LCI, Escola universitària Elisava , Moda 22, i Materfad.

Organitzadors


logo-tecnocampus
ajuntament-mataro
logo_eurecat
asegema

Amb el suport de:


gencat
fons_europeu

Amb la col·laboració de:


diputacio-barcelona
accio
agrupacio-empreses
lci


elisava
moda22
materfad